බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-7 A3- සම්මත වින්‍යාසය 1. කොන්ස්ටන්ට් උස හිස අවසානය: ස්ථාවර උස හිස අවසානය රෝගියාගේ හිස, බෙල්ල සහ උරස් වෙත ඉක්මන් හා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. 2. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: පීපී 4 පීපී රේල් පීලි මගින් රෝගියාට වැටීමෙන් ආරක්ෂා වේ. 3. ඉවත් කළ හැකි මෙට්ට වේදිකාව: මෙට්ට වේදිකාව යනු ෆීනෝලික් ෙරසින් පුවරු වන අතර එය පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි සහ විෂබීජහරණය සඳහා පහසුය. මෙට්ට වේදිකාවට පසුපස පුවරුව සඳහා එක්ස් කිරණ කළ හැකි අතර රෝගියාට වඩාත් සුවපහසු වේ. 4. මධ්‍යම හෙද පාලක එස් ...
 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-7 A2- සම්මත වින්‍යාසය 1. කොන්ස්ටන්ට් උස හිස අවසානය: ස්ථාවර උස හිස කෙළවර රෝගියාගේ හිස, බෙල්ල සහ උරස් වෙත ඉක්මන් හා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. 2. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: පීපී 4 පීපී රේල් පීලි මගින් රෝගියාට ඇල්ලෙන් ආරක්ෂා වන අතර අඩි 2 ක් පමණ අමතර පැති රේල් පීලි පුවරුව අසල වැඩි ආරක්ෂිත සේවාවක් සපයන අතර රෝගියාගේ ස්ථාවරය තුළ සහාය ලබා දෙයි. 3. ඒකාබද්ධ පරිමාණ පද්ධතිය: පාදයේ කෙළවරේ පිහිටා ඇති ඇඳ ඇතිරිලි පරිමාණ පාලක පැනලය බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වේ ...
 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-7 A1- සම්මත වින්‍යාසය 1. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: 4 පීසී පීපී රේල් පීලි මගින් රෝගියාට වැටීමෙන් ආරක්ෂා වන අතර පාද පුවරුව අසල ඇති 2 පීසී අමතර පැති රේල් පීලි වැඩි ආරක්ෂිත සේවාවක් සපයන අතර රෝගියාගේ ස්ථාවරය තුළ සහාය ලබා දෙයි. 2. ඒකාබද්ධ පරිමාණ පද්ධතිය: පාදයේ කෙළවරේ පිහිටා ඇති ඇඳ ඇතිරිලි පරිමාණ පාලක පැනලය බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වේ. 3. ඉවත් කළ හැකි මෙට්ට වේදිකාව: මෙට්ට වේදිකාව යනු ප්ලාස්ටික් පුවරු වන අතර එය පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි සහ විෂබීජහරණය සඳහා පහසුය ...
 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-2 A3- සම්මත වින්‍යාසය 1. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: 4pcs පීපී පැත්තේ රේල් පීලි මගින් රෝගියාට වැටීමෙන් ආරක්ෂා වේ. 2. ඉවත් කළ හැකි මෙට්ට වේදිකාව: පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි සහ විෂබීජහරණය සඳහා පහසුය. මෙට්ට වේදිකාවට පසුපස පුවරුව සඳහා එක්ස් කිරණ කළ හැකි අතර රෝගියාට වඩාත් සුවපහසු වේ. 3.H / F පුවරු අගුල්: ඇඳ සුක්කානම හෝ හැසිරවීමේදී ඇඳ පුවරු අහම්බෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වයි. 4. ආරක්ෂිත කොන බම්පර් 5. පොලු හෝ ඉන්ෆියුෂන් ස්ටෑන්ඩ් කුහර එසවීම 6. මෙට්ට දරන්නන් ...
 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-2 A2- සම්මත වින්‍යාසය 1. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: 4pcs පීපී පැත්තේ රේල් පීලි මගින් රෝගියාට වැටීමෙන් ආරක්ෂා වේ. 2. ඉවත් කළ හැකි මෙට්ට වේදිකාව: පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි සහ විෂබීජහරණය සඳහා පහසුය. මෙට්ට වේදිකාවට පසුපස පුවරුව සඳහා එක්ස් කිරණ කළ හැකි අතර රෝගියාට වඩාත් සුවපහසු වේ. 3.H / F පුවරු අගුල්: ඇඳ සුක්කානම හෝ හැසිරවීමේදී ඇඳ පුවරු අහම්බෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වයි. 4. ආරක්ෂිත කොන බම්පර් 5. පොලු හෝ ඉන්ෆියුෂන් ස්ටෑන්ඩ් කුහර එසවීම 6. මෙට්ට දරන්නන් ...
 • Multifunction Electric ICU Bed

  බහුකාර්ය විදුලි ICU ඇඳ

  DA-2 A1- සම්මත වින්‍යාසය 1. ස්ප්ලිට් සයිඩ් රේල් පීලි: 4pcs HDPE පැති රේල් පීලි මගින් රෝගියාට වැටීමෙන් ආරක්ෂා වේ. 2. ඉවත් කළ හැකි මෙට්ට වේදිකාව: පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකි සහ විෂබීජහරණය සඳහා පහසුය. මෙට්ට වේදිකාවට පසුපස පුවරුව සඳහා එක්ස් කිරණ කළ හැකි අතර රෝගියාට වඩාත් සුවපහසු වේ. 3.H / F පුවරු අගුල්: ඇඳ සුක්කානම හෝ හැසිරවීමේදී ඇඳ පුවරු අහම්බෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වයි. 4. ආරක්ෂිත කොන බම්පර් 5. ධ්‍රැව හෝ ඉන්ෆියුෂන් ස්ටෑන්ඩ් කුහර එසවීම 6. මෙට්ට හෝල්ඩ් ...

අපගේ පුවත් පත්‍රයට දායක වන්න

අපගේ නිෂ්පාදන හෝ මිල ලැයිස්තුව පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත එවන්න, එවිට අපි පැය 24 ක් තුළ සම්බන්ධ වන්නෙමු.

අපිව අනුගමනය කරන්න

අපේ සමාජ මාධ්‍යවල
 • sns03
 • you-tube
 • sns01
 • sns02